Bilder

En spännande familj. Bilderna speglar Familjen Helsingborg i alla dess skeden. Vi lever i en andlöst naturskön trakt och den ska vi med stolthet visa upp. Vi lever i en expansiv region där det händer mycket och där det finns många olika typer av verksamheter, i både stor och liten skala. Vi är människor och vi syns på bild.

Tonalitet i bild

Bilden är en bärare av mycket mer kommunikation än vad vi medvetet registrerar. Därför är det viktigt att bilderna är av hög kvalitet, både vad gäller val av motiv, vinkel, ljus och färg. Allt bidrar till att skapa olika känslor. Liksom texterna är bilderna naturliga och okonstlade. Vi kommer nära människorna och möter dem, vi kan spegla våra egna känslor i deras. Människorna finns i ett sammanhang. Sammanhanget kan vara en slags aktivitet kopplad till arbete eller fritid, eller både och. Människorna finns på en plats men det är inte platsen i sig som gör bilden intressant, det är vad människan gör där.

Vid fotografering, tänk på att:

  • Komma människor nära
  • Arrangera inte bilden, hitta den naturliga aktiviteten, personen och passionen
  • Hitta intressanta och oväntade vinklar
  • Hitta djup, kontraster och naturligt ljus

Vid layout, både i tryckta och digitala medier, kom ihåg:
Det är inte tillåtet att förvanska bilder med skuggor, tonplattor, uttoningar, förvrängda proportioner, ändrade färger och liknande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close