Färger

En färgstark familj. Precis som alla familjer består Familjen Helsingborg av en mängd olika karaktärer. Därför finns flera utvalda färger som signalerar vår mångfald, kreativitet och öppenhet. Lila blir huvudfärg och stöttas av fem accentfärger samt två grå kulörer avsedda för information och kommunikation.

Färgerna står för energi, positivt tänkande, vilja att förändra och utveckla. Samtidigt är de valda nyanserna mättade i sina toner. Vi är en glad och stojig familj, men vi tar också ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling, i allt vi gör.  Använd alltid dessa färger i den grafiska kommunikationen för Familjen Helsingborg. Använd alltid aktuella färgkartor vid tryck för att säkerställa att färgerna verkligen får rätt nyans.

RGB 82 35 152

CMYK 85 100 0 0

PMS 267 C

RGB 0 122 201

CMYK 100 32 0 0

PMS 3005 C

RGB 209 73 0

CMYK 3 77 99 12

PMS 1665 C

RGB 0 129 138

CMYK 77 17 33 23

PMS 7713 C

RGB 209 0 116

CMYK 0 100 0 0

PMS Magenta

RGB 255 190 0

CMYK 0 27 91 0

PMS 7408 C

RGB 60 60 60

CMYK 0 0 0 89

PMS Black 7 C

RGB 120 120 120

CMYK 0 0 0 67

PMS 0

Fick du hjälp av informationen på sidan?