Färger

En färgstark familj. Precis som alla familjer består Familjen Helsingborg av en mängd olika karaktärer. Därför finns nio utvalda färger som signalerar vår mångfald, kreativitet och öppenhet.

Färgerna står för energi, positivt tänkande, vilja att förändra och utveckla. Samtidigt är de valda nyanserna mättade i sina toner. Vi är en glad och stojig familj, men vi tar också ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling, i allt vi gör. Färger och nyanser är noga valda för att harmoniera varandra. Använd alltid dessa färger i den grafiska kommunikationen för Familjen Helsingborg. För att underlätta den vardagliga kommunikationen har vi satt informella namn på färgerna. De kan så klart inte användas när man ska ange färgen exakt, till exempel till ett tryckeri.
Använd alltid aktuella färgkartor vid tryck för att säkerställa att färgerna verkligen får rätt nyans.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close