Primär logotyp

Det här är den primära logotypen för Familjen Helsingborg. Den finns i nio färger och används när Familjen Helsingborg är ensam avsändare i kommunikationen.

Färg

Det finns ingen regel för när de olika färgerna ska användas, inte heller någon tanke med att en viss kommun alltid ska använda sig av ett märke i en viss färg. En tumregel vid färgval är att beakta grundläggande grafiska principer för placering, kontrast och balans.

Placering

Vid professionellt bruk (broschyrer, annonser etc.) ska logotypen placeras som avsändare nere i högra hörnet. I Wordmallar och PowerPoint-mallen placeras loggan som avsändare uppe i högra hörnet.

Negativ logotyp. Mot mörka bakgrunder, exempelvis bilder eller svart färgplatta, kan negativ logotyp användas. Den vita logotypen är alltid ett säkert val, men det går bra att använda logotypen i cerise, orange, gul, turkos, blå och lila när det passar till bilden eller färgplattan. Tänk på tydliga kontraster! Ljusgrå, mellangrå och mörkgrå logotyper är inte tillåtna att använda mot mörka eller färgade bakgrunder.

Primär logotyp, frizon

En logotyp behöver en fri yta omkring sig för att inte visuellt krocka med andra element. Respektera logotypernas frizon.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close