Sekundär logotyp

I den sekundära logotypen ligger symbol och text på två rader vilket gör den sekundära logotypen läsbar och passar bra hierarkiskt.

Den sekundära symbolen är lättplacerad. Komponenternas inbördes förhållande avseende placering, storlek och balans ska alltid vara proportionerliga enligt originalfiler.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/6/sites/201/2022/02/familjen_logotypes_rgb_sekundncc83r_cerise-743x1024.png?_t=1693205160
https://media.helsingborg.se/uploads/networks/6/sites/201/2022/02/familjen_logotypes_rgb_sekundncc83r_orange-743x1024.png?_t=1693205177
https://media.helsingborg.se/uploads/networks/6/sites/201/2022/02/sekundacc88r-logotyp-stacc8aende-mot-mocc88rk-bakgrund.png?_t=1693205192

Sekundär logotyp, frizon

En logotyp behöver en fri yta omkring sig för att inte visuellt krocka med andra element. Respektera logotypernas frizon.

Fick du hjälp av informationen på sidan?