Sekundär logotyp

Den sekundära logotypen används när en kommun vill framhäva sin tillhörighet i Familjen Helsingborg. Den används således tillsammans med kommunens egen grafiska profil.

Den runda symbolen är lättplacerad och skiljer sig tydligt från kommunernas vapen och andra logotyper. Familjen Helsingborg-logotypen ska vara större än kommunens vapen, och kommunvapnet ska placeras som avsändare i nedre högra hörnet. Familjens logotyp placeras helst diagonalt från vapnet och aldrig i direkt anslutning till det.

Komponenternas inbördes förhållande avseende placering, storlek och balans ska alltid vara proportionerliga enligt originalfiler. Vid pappersval, tänk på att märke och ordbild är negativa.

Sekundär logotyp, frizon

Den sekundära logotypen används då Familjen Helsingborg kompletterar en annan avsändare (till exempel en kommun). Grundregeln för placeringen är att märket Familjen Helsingborg ska placeras diagonalt så långt ifrån kommunens logotyp som det går. Regeln för frizon ska följas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close