Sekundär logotyp

I den sekundära logotypen ligger symbol och text på två rader vilket gör den sekundära logotypen läsbar och passar bra hierarkiskt.

Den sekundära symbolen är lättplacerad. Komponenternas inbördes förhållande avseende placering, storlek och balans ska alltid vara proportionerliga enligt originalfiler.

Sekundär logotyp, frizon

En logotyp behöver en fri yta omkring sig för att inte visuellt krocka med andra element. Respektera logotypernas frizon.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close