Typografi

En tydlig familj. I den grafiska profilen för Familjen Helsingborg ingår fyra typsnitt, Helvetica Neue, Adobe Garamond Pro, Suomi Hand och Arial. Här visas tillämpningen av de olika typsnitten. Vi skriver alltid alla texter i versal-gement.

Helvetica Neue LT Std 95 Black, professionellt bruk

Rubriker, professionellt bruk

Helvetica Neue LT Std 75 Bold, professionellt bruk

Mellanrubriker, professionellt bruk

Helvetica Neue LT Std 55 Roman, professionellt bruk

Ingresser och kortare texter mot färgad bakgrund där light blir för tunt.

Helvetica Neue LT Std 45 Light, professionellt bruk

Kortare brödtexter i exempelvis annonser.

Adobe Garamond Pro, professionellt bruk

 Längre brödtexter, till exempel i broschyrer.

Adobe Garamond Pro Italic, professionellt bruk

Kursiverad brödtext.

SuomiHand, professionellt bruk

Vinjettext. Används för vinjetten “Känslan skapar Familjen Helsingborg”, som finns som särskild eps-fil. Använd sparsamt i andra sammanhang.


Typsnitt för digitalt bruk och word

Arial Bold

Rubriker i word, digitala presentationer som exempelvis PowerPoint eller Keynotes, e-post och webbsidor.

Typsnitt_arial_bold

Arial Regular

Digitala presentationer som exempelvis PowerPoint eller Keynotes, e-post och webbsidor.

Garamond

Brödtexter i Word.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close