Europas framtid avhandlas i nordvästra Skåne

Invånare i nordvästra Skåne välkomnas att delta i en tvåårig konferens om den Europeiska Unionens framtid. Syftet med Konferensen om Europas framtid är att stärka den europeiska demokratin och ge invånare en möjlighet att framföra det de tycker är viktigt för EU.

Europa Direkt Skåne Nordväst är ett av de drygt 200 Europa Direkt-kontor runt om i unionens 27 medlemsstater som i samband med konferensen har valts till regionala samordnare, och kommer därför ha vissa särskilda uppgifter under dess gång.

– Vi är glada och hedrade över uppdraget och ser framemot att engagera nordvästra Skånes invånare i Europas framtid, säger Jenny Tellström vid Europa Direkt Skåne Nordväst.

Konferensen kommer att ge möjligheter för invånare att delta i medborgardialoger och andra diskussionsforum för att uttrycka sina tankar och åsikter om EU:s utveckling. Framförallt lyfts unga och föreningsliv fram som viktiga parter i diskussionerna.

– Konferensen har blivit uppskjuten på grund av Coronapandemin, men vi ser framemot att snart sätta igång arbetet tillsammans med invånare i nordvästra Skånes kommuner.

Konferensen om Europas framtid är en del av EU-kommissionens politiska riktlinjer för 2019 – 2024 där ”En ny satsning på demokrati i EU” är en av sex prioriterade mål.

– Det finns flera sätt att som EU-medborgare påverka EU:s politik och vi tycker det är viktigt att fler utnyttjar sina demokratiska rättigheter. Vi ser framemot att samarbeta med ungdomsorganisationer, föreningsliv, träffpunkter, bibliotek med flera, säger Jenny Tellström vid Europa Direkt Skåne Nordväst.

Till följd av Coronaläget kommer konferensen att anpassas och genomföras på sätt som försäkrar allas hälsa.

Kontakt:

kontaktcenter@helsingborg.se

Läs mer om Europa Direkt här.

Avbryt

Lämna en kommentar