Företagarträff: samverkan som gör skillnad

Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. Därför behöver vi förstå vad samverkan kräver av oss, och att det måste vara ett aktivt val att samverka. Det behövs mod, tillit, uthållighet, ledarskap och nytta för att lyckas med samverkan. För att utveckla och stärka individers och organisationers samarbetsduglighet och samverkanskompetens behövs kunskap, inspiration och träning.

Därför har vi denna gång bjudit in Arena för Tillväxt till en föreläsning och workshop under temat ”Samverkan som gör skillnad”.

Under träffen bjuder vi på lunch.

Tid: Tisdag den 9 april kl. 12.00-15.30

Plats: Hillesgården, Fastarp 4452, 264 94 Klippan.

Anmälan: Senast den 5 april. Anmäl dig via simplesignup.se

Glöm ej att meddela eventuell specialkost/allergier!

Avbryt

Lämna en kommentar