Kommuner vill utveckla Destination Söderåsen

Bjuvs, Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner startar till hösten ett gemensamt projekt för att utveckla besöksnäringen kring Söderåsen. Medel för att påbörja arbetet med att destinationsutveckla området har beviljats av Leader Nordvästra Skåne med Öresund.

Projektet sträcker sig fram till mars 2021 och syftet är att gemensamt – kommunerna, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark – utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination och skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter för den lokala besöksnäringen.

Detta ska ske via kompetensutveckling och samverkan samt genom tydlig profilering och gemensam marknadsföring. På längre sikt är syftet att locka fler besökare som stannar längre, kommer under en längre tid av året och som sprids över hela Söderåsenområdet.

Avbryt

Lämna en kommentar