Kompetensförsörjningsdag

Kompetensförsörjning beskrivs idag av många som det största hindret för fortsatt tillväxt. Arbetsgivare har stora anställningsbehov, ändå står många utan jobb. Här finns ett problem!

Under denna dag fokuserar vi på hur arbetsgivare ska klara den kanske viktigaste framtidsfrågan:
Rätt kompetens och personal både idag och imorgon för att nå sina affärsmål och skilja sig från konkurrenterna.

  • 8:00 – 8.30 Check In
  • 8:30 Inledning
  • 8:45 Arbetsmarknadskunskap: Elin Diener, kommunikatör. ”MISSMATCH – hur löser vi framtidens kompetensförsörjning?”
  • 9:15 Volvo Car Sverige: Linnea Larsson, jobbar med strategisk rekrytering till verkstad. ”Förändring av ungas attityd till bilindustrin!”
  • 9:45 Kaffe och smörgås
  • 10:10 Båstads kommun: Filippa Swanstein. ”Tar vi tillvara på all tillgänglig kompetens? Finns det möjligheter vid rekrytering som inte tas tillvara eller hinder som snabbt kan undanröjas. Filippa talar om attityder, fördomar, mångfald, förändringsarbete, normer, språk- och kulturkrockar.”
  • 10:45 Massive Entertainment: Linda Malmgren, kommunikationschef. Massive Entertainment är en världsledande videospelstudio i Malmö med ett multinationellt team av 550 passionerade och högkvalificerade personer från mer än 45 olika länder. ”En framtid inom spelutveckling – hur förbereder du dig för att bli del av en av världens snabbast växande industrier?”
  • 11:15 Diskussion – Kompetensförsörjningens utmaningar och möjligheter.
  • 12:00 Lunch och mingel

När: Den 22 mars kl 08:00 – 13:00
Var: Hotel Riviera Strand

Varmt Välkomna!

Anmäl dig via bastad.com

Avbryt

Lämna en kommentar