Näringslivet i Familjen Helsingborg 2021 – en region med stark framtidstro!

Familjen Helsingborg, endast fyra kilometer från Danmark, har ett strategiskt läge i det expansiva Greater Copenhagen. Här verkar små lokala företag sida vid sida med stora koncerner. 

Flera globala företag har valt att förlägga sina nordiska huvudkontor i regionen. Familjen Helsingborg erbjuder mycket av det som är viktigt i livet: attraktiva boendemiljöer, unika naturupplevelser, aktiv fritid. Men framförallt finns människorna här. Invånare, företagare, forskare, studenter och många andra som genom sina olika bakgrunder och erfarenheter bidrar till att göra detta till en kreativ och dynamisk region.

Kraftig befolkningstillväxt

Det finns stora möjligheter att utvecklas i arbete och studier genom ett dynamiskt näringsliv, kreativa miljöer samt tillgång till Lunds universitet Campus Helsingborg. Detta är en region med stark framtidstro, vilket bland annat märks i en kraftig befolkningstillväxt och flera betydande utvecklingsprojekt. I Familjen Helsingborg bor det över 360 000 invånare, över 26 procent av Skånes befolkning, och regionen kännetecknas av en unik kombination av högt rankat företagsklimat och starkt utvecklad entreprenörsanda.

Logistik, mångfald och attraktiva boendemiljöer

Regionen har ett utvecklat vägnät samt goda tåg- och flygförbindelser bidrar till ett av Sveriges bästa logistiklägen och skapar goda för – utsättningar för företagande. Genom satsningar på inkubatorer inom områden som handel, informationsteknik och livsmedel, arbetar Familjen Helsingborg för en långsiktig och hållbar tillväxt i regionen. Välkommen till en region som präglas av mångfald i fråga om såväl näringsliv, attraktiva boendemiljöer och människor som tillsammans skapar unika fram – tidsmöjligheter!

Läs den digitala broschyren om näringslivet i Familjen Helsingborg!

Avbryt

Lämna en kommentar