Vinnare av Årets Mångfaldsinitiativ 2017/2018

För att sprida goda exempel och uppmuntra till initiativ för ökad mångfald utser HR-cheferna i Familjen Helsingborg årligen en belöning för goda insatser med arbetsgivarfokus!

Detta är andra gången utmärkelsen delas ut och vinnaren för 2017/2018 är:
Arbetsmarknadsenheten i Perstorps kommun och Sahand Kousha, arbetsmarknadschef

Den belönade insatsen ska ha bidragit till Familjen Helsingborgs övergripande målsättningar: Insatsen ska ha ökat mångfalden internt i våra organisationer och/eller förbättrat arbetsklimat och organisationskultur med fokus på inkludering, och även ha ett tydligt arbetsgivarfokus.

Utdrag ur nomineringen till priset

”Arbetsmarknadsenhetens arbete visar på att Perstorp som kommun/arbetsgivare har möjlighet att ställa om och möta/anta våra utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. För framtiden innebär arbetsmarknadsenhetens insats att Perstorp som kommun/arbetsgivare kan öka våra chanser till att hitta rätt personal. Nu har vi grunderna för hur vi arbetar för att bli en mer inkluderande arbetsplats, detta ger i sin tur oss en möjlighet att gå in i nästa fas, finjustera vårt mångfaldsarbete och förbättra vårt rykte som arbetsgivare.”

Motivering till priset

”Arbetsmarknadsenhetens arbete har gett stor genomslagskraft för medarbetare inom organisationen, men är även kommunens medborgare till gagn. Insatsen visar på ett tydligt resultat, åtgärderna har gett effekt och är en viktig faktor i inkluderingsarbetet. Det finns ett tydligt samband med kompetensförsörjningen för kommunen. Insatsen uppfyller målet om att ha ett tydligt arbetsgivarfokus med fokus på inkludering.
HR-cheferna vill med denna motivering och utmärkelse gratta vinnaren och uppmuntrar till ett fortsatt gott arbete!”

Om ni vill läsa mer om Årets mångfaldsinitiativ så hittar ni mer information här:
https://familjenhelsingborg.se/?page_id=879arets-initiativ-oppenhet-inkludering/

Avbryt

Lämna en kommentar