Cecilia Weberg

Ålder: 51

Utbildningsbakgrund:
Legitimerad sjuksköterska

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Hälso- och sjukvårdande insatser i kommunens hemsjukvård. Handleder, utbildar och delegerar undersköterskor. Jag utbildar kollegor i kommunens datorjournalsystem och ingår i hälsoutvecklande arbetsprocessgrupper.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag ser framemot en inre resa i personlig utveckling som ger mig förutsättning att i framtiden utöva ett professionellt coachande ledarskap. Jag vill reflektera kring och vidareutveckla mina positiva ledarskapsförmågor samt möta och utmana mina svagheter på ett utvecklande sätt. Programmet kommer att ge en möjlighet till ett utökat nätverk med framtida kollegor inom varierande verksamheter vilket jag förväntar mig kommer att vara mycket givande. Det kommer även att vara lärorikt att få en ökad förståelse för teorier och modeller kring gruppdynamik och grupputveckling såväl som praktiska arbetsverktyg inom systematiskt arbetsmiljöarbete, förändringsprocesser, ekonomi och juridik

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Med en gedigen arbetslivserfarenhet, ett positivt synsätt, nyfikenhet och engagemang kommer jag att medverka till givande diskussioner i den gemensamma processen att utvecklas till inspirerande förebilder inom ledarskap.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Min kommunikation är rak, tydlig, ärlig och ödmjuk. Jag är en god lyssnare och har förmågan att känna in situationer och att skapa goda relationer. Jag är strukturerad och eftertänksam men kan även fatta snabba beslut när situationen kräver det. Fokus är att förmedla tillit och tydliga mål för att skapa ett välmående och motiverat team.

Vilken är din dolda talang?
Jag har en kreativ sida som inredningsstylist.

Fick du hjälp av informationen på sidan?