Emma Andersson

Ålder: 38

Utbildningsbakgrund:
Socionomexamen

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Arbetar förnuvarande som tillförordnad områdeschef. Arbetsleder alkohol- och drogterapeuter, familjebehandlare, budget- och skuldrådgivare och boendehandledare.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag har förhoppningar om att få större insikt i mina styrkor som ledare. Få inspirera och inspireras av andra.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag kommer att bidra med de erfarenheter som jag har som ledare.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Mitt lugn och min lyhördhet.

Vilken är din dolda talang?
Jag vet hur man kan ta sig förbi en kö eller folksamling på ett smidigt sätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close