Helena Nilsson

Ålder: 40

Utbildningsbakgrund:
Förskollärarexamen 2002, dessförinnan ett-årig utbildning om barn i behov av särskilt stöd.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar på en mindre förskola tillsammans med 5 kollegor. Jag är processledare på förskolan vilket innebär att jag ingår i en ledningsgrupp med andra förskollärare och rektorer. På min förskola driver jag olika processer bland annat kvalitetssäkringsarbetet samt planerar och leder APT och andra möten. Detta arbete har jag cirka 10 års erfarenhet av.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Hoppas på att lära mig mycket både om personerna jag möter och om mig själv, för att utvecklas i min ledarroll.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Tydlighet, engagemang och min erfarenhet. Gillar att reflektera tillsammans med andra.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är tydlig och strukturerad, ser lösningar samtidigt som jag ställer krav och ser mina medarbetare. Jag bidrar med effektivitet och trivsel. Är inte rädd för att fatta beslut utifrån
verksamhetens bästa och har ett mål med vad jag vill uppnå. I min ledarroll är det viktigt att alla vet syftet med det vi gör så vi jobbar mot gemensamma mål.

Vilken är din dolda talang?
Det ”bor” en trädgårdsmästare i mig, men har även lagt mycket tid och engagemang i olika renoveringar och byggprojekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?