Johanna Bengtsson

Ålder: 46

Utbildningsbakgrund:
Högskoleexamen förskollärare

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Arbete i barngrupp, samt arbetslagsledare.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag vill lära känna mig själv, förstå hur jag fungerar i olika situationer. Jag hoppas även få verktyg som jag kan behöva vid en eventuell chefstjänst i framtiden.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Mina erfarenheter inom mitt yrke.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är en bra lyssnare, jag är lyhörd, flexibel och målmedveten. Jag är inte rädd för att prova nya saker, gillar utmaningar.

Vilken är din dolda talang?
Jag har både gröna- och ”snickarfingrar”.

Fick du hjälp av informationen på sidan?