Karolina Sillfors

Ålder: 39

Utbildningsbakgrund:
Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Folkhälsovetare.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Handläggare vid Tillståndsenheten inom Socialförvaltningen i Helsingborg sedan september 2019.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag förväntar mig att lära mig mer om mig själv och bli mer medveten om mina utvecklingsområden i förhållande till ledarskap och hur jag kan förbättras inom dem.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag kommer att kunna bidra med att diskutera och bolla frågor kring ledarskap eftersom jag älskar att diskutera och utmanas i mina tankesätt.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Att jag inger förtroende, är respektfull och drivs av att motivera människor till att kunna prestera så bra som möjligt inom sitt arbetsområde

Vilken är din dolda talang?
Jag är en utpräglad Melodifestivalfantast! Jag kan därmed en hel del om Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.

Fick du hjälp av informationen på sidan?