Marika Forsell

Ålder: 52

Utbildningsbakgrund:
Samhällsvetare, förskollärare och legitimerad lärare i svenska, matte engelska. Har en filosofisk kandidatexamen i språkvetenskap med fördjupning i barnspråk och en uppsjö distanskurser på diverse universitet genom senare år i framförallt kvalitetsteknik, process- och förändringsledning, ledarskap och organisation.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar som utvecklingsledare på Barn och skola i Båstads kommun. Där bidrar jag med mitt engagemang och min kunskap för utveckling av framförallt grundskolan, en komplex och ansvarsfull uppgift som involverar mellanmänskliga relationer och problemlösningsfokus i stort och smått.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att dra lärdom av det som kommer att ske inom mig, mellan oss i gruppen och de framtida verkningar ett sådant program kan tillföra den verksamhet och organisation jag framöver kommer att vara en del av.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Min nyfikna hållning och frågor som kan fördjupa och klargöra den gemensamma hållningen vi i gruppen kommer att utveckla tillsammans. Jag kommer också att bidra med min humor, kompetens och medvetenhet.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Min framsynthet och engagemang för människors tillväxt. Min förmåga att anpassa mig till olika situationer och människor gör mig till den situationsanpassade ledarskapstyp jag bäst skulle identifiera mig med.

Vilken är din dolda talang?
Jag dansar Zumba och är en fena på att fotografera.

Fick du hjälp av informationen på sidan?