Martina von Trampe

Ålder: 42

Utbildningsbakgrund:
Bland annat service management och grupp- och organisationspsykologi.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Som verksamhetsutvecklare med fokus på att skapa kundnytta och vara kulturbärare är några av mina viktigaste verktyg att stanna upp och fråga varför, se samband och våga göra annorlunda.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag hoppas få en bättre bild av mig själv med utmaningar och tillgångar. Har jag tur hittar jag min plats där jag kan göra absolut bäst nytta även framöver.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag kommer bidra med nya perspektiv.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Engagemang, öppen för att tänka och arbeta nytt. Förtroende för andra och övertygelsen om att vi tillsammans uppnår så mycket mer än vad var och en gör ensam på sin kontorsplats.

Vilken är din dolda talang?
Jag är grym på att hitta stenar med hål i på stranden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?