Peter Ekström

Ålder: 46

Utbildningsbakgrund:
Gymnasielärare i filosofi och svenska.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jobbar med digitalisering och andra utvecklingsprocesser på Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg. En del av min tid jobbar jag även med ett EU-projekt vi har tillsammans med organisationer i Grekland, Italien och Bulgarien som syftar till att öka anställningen av tredje-nationens medborgare.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Mina förväntningar är mycket riktade mot mig själv. Jag förväntar mig att jag tvingas till ordentlig självreflektion, att jag får syn på styrkor, svagheter och utmaningar som jag inte tidigare var medveten om och att jag lämnar programmet rustad med nya insikter och verktyg. Dessutom förväntar jag mig att jag får ett antal nya goda vänner på köpet.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag kommer kunna bidra med nyfikenhet och öppenhet. Vissa hävdar att jag är ganska pratglad. Dessutom delar jag gärna med mig av mina egna erfarenheter av ledande roller.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Den feedback jag får som ledare handlar oftast om att jag är inspirerande och engagerande, att jag är en god kommunikatör, ödmjuk och modig. Tycker själv att jag på senare tid utvecklat min uthållighet och jag har stor nytta och glädje av att jag är genuint nyfiken på andra perspektiv och synsätt än mitt eget.

Vilken är din dolda talang?
Sen alldeles nyss är jag skådespelare i en revyuppsättning, så jag bör vara lite skojig, kunna sjunga och kanske till och med ta ett och annat danssteg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?