Annika Andersson

Nuvarande yrkestitel:
Mark- och exploateringsingenjör

Utbildningsbakgrund:
Jag har läst till Civilingenjör med inriktning Lantmäteri på Lunds Tekniska högskola.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar med markfrågor inom kommunen. Att hanterar köp och försäljning av mark samt förvaltar den mark som kommunen äger. Jag arbetar även med exploatering av kommunens mark för att skapa tomter för bostäder och verksamhetsetableringar.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag ser fram emot att lära känna nya människor med olika arbetsroller och erfarenheter. Att bli inspirerad i vad chefsrollen innebär och samla på mig kunskap från föreläsare och i gruppövningar. Jag hoppas också få en insikt i mina personliga egenskaper. Hur jag fungerar och vad jag behöver utveckla i en framtida chefsroll.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
I min arbetsroll är jag van att hantera projekt som spänner över många olika enheter på kommunen och samordna de kunskaper som behövs för att driva exploateringsprojekt framåt. I min arbetsroll hamnar jag ofta i situationer med förhandling och ibland även tvister där jag utvecklat min beslutsamhet, tydlighet och hur kommunikation behöver ske både internt och externt. Med de erfarenheterna hoppas jag kunna bidra i diskussioner och gruppövningar kring ledarskap och chefsroller.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag tror att mina styrkor är att jag inger förtroende och lugn. Jag drivs av att tillsammans med mina kollegor få ut det bästa ur en arbetsgrupp. Jag är inte rädd att fatta beslut utifrån verksamhetens bästa och stå fast vid det jag tror på.

Vilken är din dolda talang?
Jag kan cykla enhjuling!

Fick du hjälp av informationen på sidan?