Damir Kacapor

Nuvarande yrkestitel:
Byggnadsinspektör

Utbildningsbakgrund:
LTH Byggteknik, YH Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Handläggning av bygglovsärende från start till slut.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att lära mig konstens alla regler gällande ledarskap.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Hoppas att jag kan bidra med min ödmjukhet, kunskap och erfarenhet från mitt tidigare yrkesliv.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är bra på att lyssna, är flexibel, har förmåga att anpassa mig till nya omständigheter och ta snabba beslut.

Vilken är din dolda talang?
Folk som känner mig väl tycker att jag är en bra hobbypsykolog.

Fick du hjälp av informationen på sidan?