Edin Limani

Nuvarande yrkestitel:
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd flykting

Utbildningsbakgrund:
Kandidatexamen i juridik. Master inom offentligförvaltning, Göteborgs universitet

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Utreda om biståndsrätt föreligger enligt 4 kap 1§ SoL. Bistå flyktingar med allting så att integrationen blir så smidig som det bara är möjligt.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Förväntar att få ta del av hur vi som organisationer kan engagera medarbetare till deras yttersta potential för att på så sätt få bästa möjliga resultat. Förväntar att programmet kommer ge mig perspektiv, metoder och analysverktyg som är beprövade.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Humor, lugn, erfarenhet från väldigt olikt styrda organisationer.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Att ta ansvar när ingen kan eller vill.

Vilken är din dolda talang?
Inlevelseförmågan till nästan vilken situation som helst- som direkt skapar ett stort förtroende och medkänsla för såväl klient som medarbetare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?