Elmedina Shehi

Nuvarande yrkestitel:
Socialsekreterare

Utbildningsbakgrund:
Kandidatexamen i socialt arbete 2016
Socionomexamen 2017

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Uppföljning av barn i familjehem, utredning av olika slag, utveckling av ett innovationsprojekt, hedersprojekt och samverkan med interna och externa aktörer som bland annat biologiska föräldrar, familjehem, skola, åklagare, polis, psykolog, läkare och konsulentstödda organisationer.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Mina förhoppningar är att få ett bredare perspektiv på ledarskap och vad ett sådant uppdrag kan innebära, mer kunskap om arbetsrätt, samt att få möjlighet att reflektera över min ledarroll.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Engagemang, positiv inställning, erfarenhet och kunskap.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Engagerad, positiv inställd till utmaningar, lösningsfokuserad och driven.

Vilken är din dolda talang?
Den är fortfarande oupptäckt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?