Eva Flenberg

Nuvarande yrkestitel:
Jag arbetar som specialpedagog

Utbildningsbakgrund:
I grunden är jag förskollärare och har sedan under årens lopp utbildat mig till grundskollärare och specialpedagog.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag är anställd som specialpedagog årskurs f-9. From i höst är jag ansvarig samordnare för stödverksamheten på skolan. Det innebär att ha en arbetsledande position samt vara processledare för detta team. Organisationen är helt ny och ska nu implementeras. Förutom detta leder jag elevfokus konferenser för undervisande lärare, ansvarar för tilläggsbeloppsansökningar, ingår i elevhälsoteamet på skolan, upprättar åtgärdsprogram för eleverna inom stödverksamheten samt vid behov handleder personal.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att få en bredare kunskap, insyn samt en ökad förståelse för rollen som ledare/ chef inom offentlig sektor. Jag hoppas också få lära mig mer om personalfrågor och ekonomi.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag kommer att bidra med tankar och idéer kring att vara ledare och chef utifrån egna erfarenheter men också det jag sett och lärt av andra i ledande position.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är ödmjukt tydlig, lösningsfokuserad samt är mån om att tänka teamwork där allas styrkor uppmärksammas och används för verksamhetens bästa.

Vilken är din dolda talang?
Jag tillverkar nytt av gammalt med fokus på textil.

Fick du hjälp av informationen på sidan?