Ida Vesterlund

Nuvarande yrkestitel:
Socialsekreterare

Utbildningsbakgrund:
Utbildad Socionom

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Guida invånare i Helsingborgsstad så de kan nå självförsörjning på ett eller annat sätt. Min målgrupp är individer med missbruksproblematik och psykiskt ohälsa. Jag är även koordinator som samordnar samverkan mellan vården och AMF.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att få redskap att så småningom kunna jobba som chef. Att stärka mig själv som ledare och jobba med delen som handlar om personal ansvar som jag inte gått utbildning till tidigare.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Min kompetens om sociala frågor i samhället, mitt glada humör och mitt engagemang.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Min förmåga att få människor att lyssna på mig, lätt att ha att göra med, målinriktad, och driven.

Vilken är din dolda talang?
Jag har blått bälte i taekwondo.

Fick du hjälp av informationen på sidan?