Jessica Jönsson

Nuvarande yrkestitel:
Stadsantikvarie

Utbildningsbakgrund:
Min huvudsakliga utbildning är Bebyggelseantikvariskt program, Göteborgs universitet, samt Restaureringskonst, Kungliga konsthögskolan Stockholm.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag ansvarar för kulturmiljöfrågorna i Helsingborg, med alltifrån rådgivning om byggnadsvård riktat till privatpersoner, till remisshantering av bygglov och planer och också varierat strategiskt arbete kring kulturmiljöfrågor.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att få hjälp att inse mina styrkor och svagheter, och hur jag på bästa sätt stärker dessa sidor i min relation till kollegor/”kunder”/samarbetspartners.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Min breda erfarenhet från andra yrken men också inom mitt jobb som byggnadsantikvarie har gett mig ett intresse av att se saker i ett större perspektiv, jag tycker det är viktigt att sätta in saker i sin kontext och fundera på helheten.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är positiv och nyfiken. Jag har en bred och brokig arbetsbakgrund vilket gjort mig bra på att möte många olika människotyper.

Vilken är din dolda talang?
Att laga stora mängder mat i svår sjögång!

Fick du hjälp av informationen på sidan?