Josefine Ahlin

Nuvarande yrkestitel:
Controller/Ekonom

Utbildningsbakgrund:
Kandidatexamen i ekonomi vid Högskolan i Halmstad

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar för närvarande med att processleda ekonomistyrningen inom bildningsnämnden i Åstorps kommun. Jag arbetar även med budget, uppföljning och prognos, och har ett förvaltningsövergripande samordningsansvar. Tjänsten innefattar också utbildning av och stöd till förvaltningens samtliga chefer.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag vill under utbildningens gång växa i min roll som ledare. Jag vill lära känna mig själv på ett djupare plan, identifiera mina styrkor och svagheter och genom det utvecklas som människa.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag kommer att bidra med min erfarenhet inom samordning och analytisk förmåga, jag kommer även att dela med mig av min sociala person.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag har en god förmåga att identifiera problem och föreslå lösningar. Jag är lyhörd i min kommunikation med andra och har en fallenhet för att ses saker ur andra människors perspektiv.

Vilken är din dolda talang?
Jag är en rackare på utförsåkning!

Fick du hjälp av informationen på sidan?