Love Hetz

Nuvarande yrkestitel:
Stabschef

Utbildningsbakgrund:
Mänskliga rättigheter

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag ansvarar för kommunens övergripande arbete med hållbar utveckling samt kvalitets- och styrningsfrågor.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Som alldeles ny i chefsrollen förväntar jag mig att lära mig massor! Jag ser också fram emot att möta andra som har sikte på rollen som chef eller som kanske precis som jag alldeles nyss har tillträtt.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag brukar vara bra på att ställa de där dumma frågorna som ingen vågar ställa, så den uppgiften kan jag ta på mig!

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är bra på att skapa struktur och tydlighet samtidigt som jag är lyhörd, inkännande och flexibel. Den kombinationen tror jag är fördelaktig i ledarrollen.

Vilken är din dolda talang?
Jag kan prata baklänges. På riktigt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?