Anette Sävström

Utbildningsbakgrund:
Jag har gått en fritidspedagogutbildning samt en utbildning i Barn- och ungdomslitteratur på högskolenivå. Dessutom har jag gått diverse kortare utbildningar, nu senast en handledarutbildning vid Malmö Universitet.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar på en F-6 skola. Där leder jag ett arbete kring “Elevens delaktighet i skolan” som initialt var ett 2-årigt utvecklingsprojekt. Numera har jag förmånen att leda och driva det här utvecklingsarbetet vidare även efter projekttidens slut. Jag har dessutom en ledningsfunktion för fritidshemmet och är arbetslagsledare för ett arbetslag samt sitter med i ledningsgruppen . En halv dag i veckan tjänstgör jag på en fritidshemsavdelning.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag hoppas få större insikt om mina styrkor respektive svagheter som ledare. Helt enkelt vill jag utvecklas och lära mig mer om mig själv i min roll som ledare. Jag hoppas få med mig nya praktiska arbetsverktyg och tips att använda i förändringsprocesser. Dessutom hoppas jag få ökade kunskaper i juridik och i ekonomi.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Min långa arbetslivserfarenhet samt mina erfarenheter kring att leda och driva ett projekt.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Det som främst kännetecknar mitt ledarskap är mitt lugn, min tydlighet samt min lyhördhet . Jag upplever att jag är strukturerad, analytisk och lösningsfokuserad.

Vilken är din dolda talang?
Ja, jag är väl helt ok på hårklippning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?