Åsa Meltzer

Utbildningsbakgrund:
Ekonomi kandidatexamen vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på redovisning samt finansiell analys och styrning.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Verksamhetsekonom som precis ska börja arbeta tillsammans med verksamhetsområdet för vård och omsorg, har tidigare stöttat samhällsbyggnad och kommunledningskontoret inklusive samtliga politiska organ. Arbetar framförallt med budget, uppföljning och prognos samt del- och helårsbokslut för verksamhetsområdet, men också med en del övriga kommunövergripande utredningar och projekt.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag hoppas på att få fler nycklar och verktyg att kunna använda utifrån ett ledarskapsperspektiv, men också att lära känna mig själv bättre utifrån en ledarroll och dra lärdomar av såväl min egen som övriga i gruppens utvecklingsresa.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
På senare år har jag arbetat mycket med mig själv och landat in i att personlighet varken är en styrka eller en svaghet, däremot är det en styrka att känna sig själv väl. Det perspektivet hoppas jag kunna föra med mig in i gruppen på ett ödmjukt sätt.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag tror att jag uppfattas som rak och tydlig men ändå ödmjuk, orädd och att jag ofta ger feedback. Jag tycker om att hjälpa andra att växa och uppnå sin fulla potential, så att bidra till personlig utveckling hos andra är viktigt för mig.

Vilken är din dolda talang?
Jag tycker om att laga mat och skämmer gärna bort mina gäster när jag får tid.

Fick du hjälp av informationen på sidan?