Christopher Zaar

Utbildningsbakgrund:
Socionomexamen

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Att ge föräldrastöd genom samtal till föräldrar i Helsingborgs stad med barn i ålder 0-20 år.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att få en inblick i och en ökad kunskap av chefskapet utifrån ett teoretisk och praktisk perspektiv samt att identifiera mina styrkor och svagheter i en chefsroll och utmanas i dessa.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Med kunskap och erfarenhet från min profession.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Tydlig och strukturerad, drivs av att motivera människor. Att ge människor ett gott bemöta och skapa förtroende.

Vilken är din dolda talang?
Filmer och filmmusik.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?