Emil Jensen

Utbildningsbakgrund:
Lärare grundskola: Idrott och Hälsa samt engelska

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar med att stötta elever och pedagoger i kommunen i sin digitala vardag. Jag ansvarar för att alla elever och pedagoger har tillgång till både mjukvara och hårdvara som krävs för uppdraget.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att jag får större självkännedom kring mina egna styrkor och svagheter, så att jag därigenom kan leda på ett effektivare vis.

 Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag är sympatisk och har inget behov av att ta mycket plats i ett rum. Min arbetsroll handlar mycket om att förstärka andras talanger.

 Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är bra på att berömma konstruktivt. Mina kollegor säger att jag är bra på att höra det som inte sägs i en grupp.

Vilken är din dolda talang?
Jag är en duktig förare i bilsimulator-spel online.

Fick du hjälp av informationen på sidan?