Lisa Dunsö

Utbildningsbakgrund:
Sångpedagog, Musikhögskolan, Göteborg 2004-2009

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Projektledare/Sångpedagog i orkesterverksamheten El Sistema Helsingborg.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att genom kontinuerlig teori/praktik under detta år, utveckla mitt ledarskap och tydligare identifiera mina styrkor och svagheter, personligen och i yrkeslivet.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
En genuin nyfikenhet och ett personligt intresse för andra.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är intuitiv, engagerad, entusiasmerande och har en stark tro på de mål jag jobbar för.

Vilken är din dolda talang?
Jag är ingen kock… men gör fantastisk Crème Brulèe!

Fick du hjälp av informationen på sidan?