Rose-Marie Stigsdotter

Utbildningsbakgrund:
Har läst till civilingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik med teknisk miljövård som inriktning. Jag studerade på Luleå tekniska universitet.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Tf Miljöchef i Ängelholm under ett år i samledarskap med en kollega.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att få en massa ny input och nya infallsvinklar från utbildarna och deltagarna i gruppen. Att få möjlighet att reflektera över hur jag är som person, som kollega och i chefsrollen och hur jag kan utvecklas på alla plan. Det känns som en otrolig förmån att få möjlighet att vara med på denna resa och att få göra det tillsammans med andra som befinner sig i en liknande tankeprocess.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Framförallt tankar och reflektioner kring att just nu vara miljöchef under en begränsad period och hur inspirerande och stärkande det är att vara i ett samledarskap med gemensamt ansvar.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Min breda erfarenhet och mångåriga erfarenhet av miljö- och hälsoskyddsområdet. Jag har fått höra att jag är analytisk, lyhörd och ödmjuk.

Vilken är din dolda talang?
Det finns en dold kreativitet inom mig som behöver få utrymme bland alla lagtexter och paragrafer! Den kommer till uttryck på olika sätt bland annat i skrivande, fotografering, matlagning och när jag busar med mina barn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?