Att vara adept

Här hittar du mer information om att vara adept i mentorsprogrammet.

En adept

  • Vill ta ansvar för sin utveckling som chef eller ledare.
  • Vill lära känna sig själv och lära sig hantera sina styrkor och svagheter.
  • Vill ta emot feedback och handledning.
  • Avsätter tid för regelbundna möten med sin mentor ca var 6:e vecka.

Som adept ska du

  • Ha fått ett godkännande för deltagande i programmet av sin närmsta chef.

En adept ska även

  • Vara en ledare eller chef som är villig att ta ansvar för sin egen utveckling.
  • Vara villig att lära känna dig själv och lära sig hantera sina styrkor och svagheter.
  • Vilja ta emot feedback och vägledning.
  • Vågar bjuda på sig själv.
  • Delta vid obligatorisk kickoff och gemensamma utbildningar.

Mentorsprogrammet var ett bra sätt att få en annan chefs perspektiv på områden där man kört fast eller stod villrådig inför något. Vi hittade varandra snabbt och kunde redan på första träffen nå ganska djupt i diskussionerna

Jenny Ejlertsson, Adept i Familjen Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?