Att vara mentor

Här hittar du mer information om att vara mentor Familjen Helsingborgs mentorsprogram.

En mentor

 • Har erfarenhet av chefs- eller ledarskap samt eventuell specialistkompetens
 • Motiveras av att bidra till andras utveckling
 • Sätter adepten i centrum genom att lyssna aktivt
 • Har förmåga att se helheter
 • Våga bjuda på sig själv
 • Avsätter tid för regelbundna möten med adepten var 6:e vecka.

En mentor ska

 • Få ett godkännande för deltagande i programmet av närmsta chef.
 • Ha erfarenhet av chefs- eller ledarskap och eventuell specialistkunskap.

En mentor ska även

 • Ha förmåga att lyssna.
 • Ha förmåga att kunna bidra till andras utveckling.
 • Delta vid obligatorisk kickoff och gemensamma utbildningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close