Att vara mentor

Här hittar du mer information om att vara mentor Familjen Helsingborgs mentorsprogram.

En mentor

 • Har erfarenhet av chefs- eller ledarskap samt eventuell specialistkompetens.
 • Motiveras av att bidra till andras utveckling.
 • Sätter adepten i centrum genom att lyssna aktivt.
 • Har förmåga att se helheter.
 • Våga bjuda på sig själv.
 • Avsätter tid för regelbundna möten med adepten var 6:e vecka.

En mentor ska

 • Få ett godkännande för deltagande i programmet av närmsta chef.
 • Ha erfarenhet av chefs- eller ledarskap och eventuell specialistkunskap.

En mentor ska även

 • Ha förmåga att lyssna.
 • Ha förmåga att kunna bidra till andras utveckling.
 • Delta vid kickoff och gemensamma programworkshops.

Att vara mentor är verkligen ett hedersuppdrag som både inspirerar och ger energi – man får ta del av en ny ledares tankar och perspektiv genom att vara såväl bollplank som inspiratör.

Lars Persson, Mentor i Familjen Helsingborg

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close