Att vara mentor

Här hittar du mer information om att vara mentor Familjen Helsingborgs mentorsprogram.

En mentor

 • Har erfarenhet av chefs- eller ledarskap samt eventuell specialistkompetens.
 • Motiveras av att bidra till andras utveckling.
 • Sätter adepten i centrum genom att lyssna aktivt.
 • Har förmåga att se helheter.
 • Våga bjuda på sig själv.
 • Avsätter tid för regelbundna möten med adepten var 6:e vecka.

En mentor ska

 • Få ett godkännande för deltagande i programmet av närmsta chef.
 • Ha erfarenhet av chefs- eller ledarskap och eventuell specialistkunskap.

En mentor ska även

 • Ha förmåga att lyssna.
 • Ha förmåga att kunna bidra till andras utveckling.
 • Delta vid kickoff och gemensamma programworkshops.

Att vara mentor är verkligen ett hedersuppdrag som både inspirerar och ger energi – man får ta del av en ny ledares tankar och perspektiv genom att vara såväl bollplank som inspiratör.

Lars Persson, Mentor i Familjen Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?