Antal anställda

Anställda

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Anm. Höganäs har under 2017 överfört delar av socialförvaltningen (Vård och omsorg samt LSS-verksamheterna) till ett kommunalt bolag, Höganäs Omsorg AB.

Årsarbetare

Summan av de anställdas sysselsättningsgrader

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Årsarbetare per 1000 invånare

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Könsfördelning, andel kvinnor (%) av anställda

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Anställda som är under 40 år

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Anställda som är över 65 år

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Andel visstidsanställda av alla anställda

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?