Chefer

Chefer, andel kvinnor procent

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Index, chefer kvinnor

Andel kvinnor som är chefer i förhållande till andel anställda kvinnor.
Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Chefstäthet, antal medarbetare i genomsnitt per chef

Antal medarbetare (dvs ej chef) dividerat med antal chefer
Chef definieras som befattning med tilläggsetikett till AID = A, B, C eller L.
Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?