HME

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Index enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mätt i genomförda medarbetarundersökningar. Medarbetarundersökningar genomförs med olika intervall i de olika kommunerna, varför det inte finns värden för alla kommuner samtliga år.

BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
2018 83 81 81 77 81 79 75
2017 82 80 82 81 82
2016 82 80 81 81 81 81 78 81
2015 80 82 79 80
2014 80 80 82 81 78 78 79
2013 80 64 80 80
2012 79 80 64 79 82 78 78 80

Fick du hjälp av informationen på sidan?