Sjuknyckeltal

Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd arbetstid enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning.

BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
2018 6,71 5,50 6,41 5,40 5,51 6,17 5,33 6,47 6,77 5,43 5,54
2017 6,27 5,70 6,51 5,60 5,83 6,50 4,82 6,30 6,25 5,14 5,30
2016 6,70 5,50 6,57 6,00 6,61 6,72 5,32 6,77 6,63 5,19 5,46
2015 6,94 4,82 6,36 5,90 6,26 6,54 5,07 6,81 6,53 4,80 4,96
2014  6,43 4,56 5,58 5,50 5,51 6,05 5,56 5,71 6,41 4,10 4,67
2013 6,18 5,10 5,13 5,14 5,26 5,85 5,84 5,36 4,12 3,95
2012 4,79 4,69 4,87 4,69 4,50 5,50 5,69 4,47 3,67 3,41

Sjuknyckeltal 2 – Andel långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande total sjukfrånvarotid enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
2018 43,36 41,00 38,60 51,10 37,68 47,05 38,69 35,49 37,80 35,02 34,94
2017 42,90 48,00 40,03 51,30 40,81 52,00 30,75 35,18 39,54 35,15 41,90
2016 46,27 40,30 39,95 63,30 42,52 54,60 31,61 43,00 43,90 34,44 45,16
2015 43,49 42,00 35,31 77,60 40,91 54,92 40,68 43,40 47,14 33,98 47,09
2014 44,59 35,83 34,67 75,50 41,21 55,81 45,66 40,06 43,38 32,03 41,88
2013 40,76 41,84 32,19 65,75 40,70 57,63 37,12 37,62 27,59 29,96
2012 28,23 35,33 34,13 68,63 33,30 59,29 34,37 26,84 24,75 26,40

Sjuknyckeltal 3 och 4 – Total sjukfrånvaro, kvinnor respektive män

Total sjukfrånvarotid för kvinnor respektive män i förhållande till sammanlagd arbetstid för kvinnor respektive män enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning.

BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
KVINNOR
2018 7,33 6,00 7,06 6,00 6,20 6,78 6,14 7,26 7,39 5,98 6,34
2017 6,90 6,20 7,11 6,40 6,64 7,20 5,23 7,08 6,70 5,58 6,00
2016 7,30 5,90 7,20 6,70 7,54 7,49 5,47 7,70 7,11 5,71 6,25
2015 7,51 5,19 6,94 6,40 7,07 7,22 5,38 7,81 7,03 5,28 5,65
2014 6,80 4,88 6,14 6,00 6,26 6,76 5,81 6,31 6,94 4,62 5,16
2013 6,71 5,43 5,61 5,54 5,86 6,55 6,31 5,69 4,68 4,20
2012 5,20 4,78 5,33 5,02 4,81 5,98 6,16 4,74 4,16 3,70
MÄN
2018 4,15 3,70 4,09 3,90 3,23 4,17 2,89 3,85 4,16 3,51 2,57
2017 3,75 4,00 4,34 3,30 3,16 4,10 3,64 3,46 4,34 3,62 2,40
2016 4,40 3,90 4,22 3,90 3,45 4,17 4,87 3,16 4,63 3,35 2,11
2015 4,31 3,29 4,07 4,10 3,33 4,37 4,05 2,91 4,52 3,03 1,93
2014 4,57 3,14 3,56 3,50 2,87 3,57 4,70 3,37 4,14 2,22 2,68
2013 3,47 3,70 3,45 3,73 3,21 3,33 3,97 3,93 1,95 2,95
2012 2,72 4,34 3,28 3,39 3,31 3,72 3,82 3,22 1,87 2,40

Sjuknyckeltal 5, 6 och 7 – Total sjukfrånvaro, åldersgrupper

Total sjukfrånvarotid för respektive åldersgrupp i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive åldersgrupp enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning.

BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
29 ÅR OCH YNGRE
2018 4,07 3,50 5,37 4,60 4,92 6,96 4,73 5,37 5,01 4,27 3,72
2017 4,36 2,50 5,11 4,30 4,85 6,90 3,73 4,74 4,11 4,51 4,00
2016 4,40 3,60 4,87 4,20 6,87 5,94 4,15 6,40 3,98 3,89 3,00
2015 3,77 1,77 4,51 4,50 6,36 5,29 2,91 4,41 4,26 3,34 2,89
2014 4,83 2,75 4,04 2,00 5,58 5,05 2,54 3,39 4,12 3,04 3,42
2013 4,69 3,59 3,66 3,44 5,37 4,03 4,48 2,99 3,84 2,23
2012 3,24 5,15 3,46 4,53 2,43 3,13 6,17 2,47 3,32 3,40
30 – 49 ÅR
2018 6,63 5,40 5,85 4,60 6,33 5,48 4,58 6,98 6,43 4,92 5,05
2017 5,81 5,60 6,02 4,80 6,32 5,90 4,92 6,46 6,01 4,68 5,30
2016 5,60 5,10 6,21 5,90 7,40 6,24 4,91 6,60 6,20 4,96 5,94
2015 6,49 4,25 5,92 5,80 6,56 6,34 5,18 7,65 5,85 4,33 4,59
2014 5,89 4,70 5,08 6,10 5,76 5,60 5,64 6,50 5,92 3,95 3,85
2013 5,44 4,92 4,81 5,20 4,84 5,40 5,78 5,29 4,04 3,46
2012 4,16 3,81 4,72 4,42 4,42 5,16 5,32 4,62 3,53 3,40
50 ÅR OCH ÄLDRE
2018 7,66 6,20 7,36 6,40 4,83 6,77 6,34 6,69 7,64 6,24 6,61
2017 7,37 6,50 7,52 6,50 5,56 7,20 5,11 6,70 7,12 5,79 5,70
2016 8,60 6,10 7,53 6,70 6,40 7,56 6,19 7,10 7,73 5,76 5,79
2015 8,21 6,06 7,40 6,20 6,23 7,16 5,64 6,55 7,82 5,69 6,18
2014 7,37 4,82 6,47 5,50 5,43 6,89 6,37 5,44 7,52 4,53 5,86
2013 7,34 5,57 5,79 5,39 5,95 6,98 6,28 5,98 4,26 4,89
2012 5,61 5,45 5,31 4,99 4,91 6,67 6,07 4,69 3,92 3,60

Fick du hjälp av informationen på sidan?