Individ-och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgsnätverket består av verksamhetschefer eller motsvarande i kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Syftet med att träffas regelbundet i nätverksform är en ökad samverkan mellan kommunerna, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Mötesdatum

  • 6 december 2019

Nätverkets protokoll

2019-05-24

2019-10-18

Nätverkets medlemmar

Mikael Bogarve, Bjuvs kommun mikael.bogarve@bjuv.se
Ulrik Ahlm, Bjuvs kommun ulrik.ahlm@bjuv.se
Båstads kommun, vakant
Annika Weman Widegård, Helsingborgs stad Annika.WemanWidegard@helsingborg.se
Jessica Nordenvall, Helsingborgs stad Jessica.Nordenvall@helsingborg.se
Anita Bengtsson, Höganäs kommun anita.bengtsson@hoganas.se
Marie Brynbo, Klippans kommun marie.brynbo@klippan.se
Carina Jording, Landskrona stad carina.jording@landskrona.se
Britt Tullberg, Perstorps kommun Britt.Tullberg@perstorp.se
Mikael Lindberg, Svalövs kommun mikael.lindberg@svalov.se
Cecilia Andersson, Åstorps kommun cecilia.andersson2@astorp.se
Barbara Boron, Ängelholms kommun Barbara.Boron@engelholm.se
Matilda Hedén, Örkelljunga kommun Matilda.Heden@orkelljunga.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close