Individ- och familjeomsorg

 

 

Individ- och familjeomsorgsnätverket består av verksamhetschefer eller motsvarande i kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Syftet med att träffas regelbundet i nätverksform är en ökad samverkan mellan kommunerna, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Mötesdatum 2021

  • 26 februari i Helsingborg
  • 7 maj i Svalöv
  • 24 september i Båstad
  • 26 november i Bjuv

Fick du hjälp av informationen på sidan?