LSS

LSS-chefsnätverket består av verksamhetschefer eller motsvarande i kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Syftet med att träffas regelbundet i nätverksform är en ökad samverkan mellan kommunerna, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Mötesdatum 2021

Nätverkets protokoll

2019-04-24

2019-09-18

2019-11-27

2021-02-12

Fick du hjälp av informationen på sidan?