Stöd till YH-anordnare

På styrgruppsmötet den 25 mars 2021 har styrgruppen för YH-acceleratorn beslutat om vilka utbildningsområden samt yrkesroller som ska prioriteras inför ansökningsomgången 2021. Dessa har prioriterats utifrån näringslivets och arbetsgivares specifika branschbehov både på delregional och regional nivå. Styrgruppen har tagit hänsyn till befintligt utbud av YH-utbildningar, kompetensbehovsanalyser gjorda på delregional och regional nivå och utifrån de bristyrken som Myndigheten för Yrkeshögskolan identifierat.

Samtliga YH-anordnare som är och/eller vill etablera sig i Familjen Helsingborg kommer erbjudas ett basutbud. Detta basutbud innebär bland annat:

 • Ett första rådgivande möte där YH-acceleratorn presenterar arbetsmarknaden inom Familjen Helsingborg och informerar om befintligt utbildningsutbud och prioriterade yrkesroller som kan matchas mot yrkeshögskoleutbildningar,
 • Inbjudan till årlig återkommande kickoff där YH-acceleratorn informerar utbildningsanordnare i och utanför Familjen Helsingborg om vilka prioriterade kompetensbrister som finns i vår arbetsmarknadsregion,
 • Olika kommunikationsinsatser,
 • YH-acceleratorn stöttar YH-collection (befintliga anordnare i Familjen Helsingborg) med kommunikation och marknadsföring av nätverkets aktiviteter,
 • YH-acceleratorn fungerar som ett delregionalt språkrör för YH-collections medlemmar i det regionala utvecklingsarbetet för ökad tillväxt av YH-utbildningar i Skåne.

De utbildningsanordnare som matchas mot de tio prioriterade utbildningsområden/yrkesrollerna kommer utöver basutbudet att erbjudas följande:  

 • Hjälp med att facilitera dialoger med delregionala företag som har ett behov av de prioriterade utbildningsområdena,
 • För varje prioriterat område kommer YH-acceleratorn att hjälpa anordnaren att ta in minst fem kvalitativa avsiktsförklaringar.

När det gäller prioriteringar för 2021 har styrgruppen prioriterat följande utbildningsområden. Dessa är:

 • Data/IT
 • Ekonomi, administration, försäljning
 • Teknik/tillverkning
 • Bygg, fastighet
 • Hälso- och sjukvård

Inom dessa utbildningsområden har styrgruppen valt att prioritera följande yrkesroller:

 • Data/IT
  • Cloud arkitekt/molnsäkerhet
 • Ekonomi, administration, försäljning
  • Digital affärsutvecklare
 • Teknik/tillverkning
  • Kompetenser kopplat till industri 4.0
  • Drift-och processtekniker (kemisk industri)
  • Projektör trådlösa nät
  • Logistikplanering mot industrin
  • Energiingenjör
 • Bygg, fastighet
  • Mätningstekniker
  • Drifttekniker fastighet 2.0
 • Hälso- och sjukvård
  • Koordinator inom välfärdsteknik
  • Specialistundersköterska äldres hälsa

Fick du hjälp av informationen på sidan?