Yrkesutbildningar på komvux

Yrkesvux och Lärlingsvux är en statlig satsning där kommunerna i Familjen Helsingborg har gått samman om en gemensam ansökan för att utöka befintligt utbud av yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning i regionen. Här kan du läsa mer om de aktuella utbildningarna.

Våra utbildningar som startar 2021 och framåt hittar ni på skanevux.se.

Alla utbildningar ger möjlighet till studiemedel via CSN. Nedan ser du det utbud av utbildningar som erbjuds inom Yrkesvux, Lärlingsvux, Yrkes-sfi eller yrkesvux med språkstöd i Familjen Helsingborg.

Ansökningsperioden startar när produktbladen publiceras. Produktbladen publiceras löpande. I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter ansökningstidens utgång. Har du frågor om utbildningarna? Klicka på utbildningsorten för att komma till studie- och yrkesvägledaren i respektive kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close