Att tänka på

Vilka rättigheter och skyldigheter har du som hyresgäst? Familjen Helsingborg reder ut vad som gäller och guidar dig till god grannsämja och trevligt boende.

Fråga

Att hellre fråga en gång för mycket än en före lite. Det är regel nummer ett för ett bra boende. Fråga till exempel hyresvärden innan du gör något med lägenheten och fråga grannarna innan du har fest. Det är betydligt lättare att reda ut saker innan än efter.

Balkong

Om du bor i lägenhet med balkong är det inte lämpligt att piska mattor, grilla eller mata fåglar på balkongen. Det kan vara tillåtet att sätta upp en parabol på insidan av balkongen om den är väl förankrad. Kontakta hyresvärden om du har frågor.

Hemförsäkring

Det finns ingen lag som säger att du måste ha hemförsäkring. Men det rekommenderas.  Skulle du genom vårdslöshet orsaka exempelvis brand eller läckage kan du få betala fastighetsägarens självrisk på dennes försäkring, eller till och med själva reparationskostnaderna.

Husdjur

Du får ha husdjur i din lägenhet. Men samma regler gäller som vid rökning. Du kan bli ansvarig för eventuella skador som husdjuret orsakar.

Hyresgästens ansvar

Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Du får måla och tapetsera om i bostaden. Men arbetena måste vara fackmannamässigt och smakfullt utförda. Annars kan du bli betalningsskyldig när du flyttar ut.

Du är inte skyldig att betala för normalt slitage i en lägenhet. Däremot kan du bli ersättningsskyldig om du varit oförsiktig och orsakat skador, till exempel hål i innerdörrar, sönderrivna tapeter, sprickor i handfat eller toalett. Därför är det bra att ta kontakt med hyresvärden innan du till exempel sätter upp ett väggfäste för en platt-tv.

Hyresvärdens ansvar

Hyresvärden ansvarar för underhåll och att bostaden är i  ”fullt brukbart skick för det avsedda ändamålet”. Nödvändiga reparationer är ett exempel på åtgärder som faller under hyresvärdens ansvar. Hyresvärden är också med ”skäliga mellanrum” skyldig att bland annat måla och tapetsera lägenheten. Hur stort mellanrummet är varierar från fall till fall beroende på lägenhetens skick. Hyresvärden är också skyldig att informera om förbättrings- och förändringsarbeten.

Läs mer på hyresavtal.nu.

Rökning

Om inget annat står i hyreskontraktet får du röka i din lägenhet. Samtidigt är du skyldig att vårda lägenheten. Därför kan du bli ansvarig för skador som rökningen orsakat på till exempel väggar och lister.

Störningar

Höga ljud och buller från grannar är en av de största källorna till irritation bland de som bo i hyreshus. Hänsyn och kommunikation är därför två ledord. Spela inte musik, sätt inte upp tavlor och borra inte i väggar på obekväma tider. Ska du ha fest? Tala då med dina grannar i god tid före festen eller sätt upp en lapp i trappuppgången. Om du störs av till exempel hög musik ska du i första hand ta kontakt med den som stör. Många gånger tänker inte den som för oväsen på att det faktiskt stör grannarna. Kontakta hyresvärden om inte situationen förbättras. Många hyresvärdar har också en störningsjour som du kan ringa utanför kontorstid.

Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen. Den som regelbundet utsätter sina grannar för till exempel hög musik kan förlora sitt hyreskontrakt .

Temperatur

Socialstyrelsen rekommenderar att temperaturen i en lägenhet ska ligga mellan 20 och 23 grader. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18 grader, och inte högre än 26 grader på sommaren. Om du tycker det är för varmt eller för kallt i din lägenhet ska du kontakta hyresbolaget som då ska göra en mätning av temperaturen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?