Jobba i Danmark

Varje dag pendlar ett stort antal personer från Familjekommunerna för att arbeta i Danmark. Vill du jobba i Danmark men bo kvar i Sverige? Vi har råd, tips och regler som gäller för svenskdanska jobb.

Huvudregeln i det nordiska skatteavtalet säger att du ska betala skatt i landet du jobbar. Den som bor i en familjekommun och jobbar i till exempel Köpenhamn ska alltså betala skatt i Danmark. Det innebär också att du inte betalar skatt i båda länderna för en dansk inkomst. Däremot måste dina danska inkomster tas med i din svenska deklaration under övriga uppgifter. Du ska också deklarera i Danmark.

Pendlare

Som jobbpendlare mellan Sverige och Danmark blir du det som kallas begränsat skattskyldig i Danmark. Om du har haft 75 procent av din samlade inkomst i Danmark under ett år kan du välja att bli beskattad enligt gränsgångarregeln. Avdragen som du får göra som begränsat skattskyldig skiljer sig en del från de avdrag som tillåts i gränsgångarregeln.

Läs mer om vilka avdrag och skatteregler som gäller.

Undantag

Enligt vissa undantag så ska du som bor i Sverige och arbetar i Danmark betala skatt i Sverige. Detta gäller dig som:

  • Är gränsgångare enligt övergångsbestämmelserna.
  • Är ombordanställd, exempelvis flygande personal.
  • Deltar i arbetet med driften av Öresundsförbindelsen.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close