Grundskola

Nätet av grundskolor i Familjen Helsingborg är rikt, varierat och sträcker från stadskärnan till landsbygden. Kommunala skolor, friståendeskolor, Montessori. Som boende i Familjen Helsingborg hittar du en grundskola som passar just dina barn.

Grundskolor i Familjen Helsingborg

I Bjuvs kommun och dess tre tätorter finns fyra kommunala grundskolor och en fristående. För att säkra kvaliteten i den kommunala skolan arbetar alla skolor med Qualis, ett kvalitetssystem för både förskola och skola. Sedan 2013 utses även särskilt yrkesskickliga lärare till förstelärare för att höja kvaliteten i skolan med eleven i fokus.

Grundskolor i Bjuv. 

Grundskolorna i Båstads kommun ligger i topp bland Sveriges bästa grundskolor och är väl fördelade på Bjärehalvön. Det finns totalt åtta kommunala skolor och en fristående Montessoriskola. Merparten av skolorna är byskolor med ett elevantal från cirka 75 till 200 elever.

Grundskolor i Båstad. 

Det finns ett 60-tal grundskolor i Helsingborg varav cirka 40 ingår i Kunskapsstaden Helsingborg och drivs i kommunens egen regi. Knappt 20 grundskolor är fristående och har olika profiler och pedagogiska inriktningar.

Grundskolor i Helsingborg.

I Höganäs kommun finns sex kommunala och fyra fristående grundskolor, varav två Montessoriskolor. Höganäs kommuns elever presterar mycket väl i nationella mätningar och har ett meritvärde som överstiger genomsnittet i landet. De flesta av skolorna har mycket nära till naturen, vilket märks i arbete med eleverna.

Grundskolor i Höganäs. 

I Klippans kommun finns sju kommunala grundskolor. De erbjuder trivsamma och trygga lärmiljöer där alla känner alla.

Grundskolor i Klippan.

I Perstorp finns totalt fyra grundskolor med trivsamma lärmiljöer, ofta mitt i eller nära natursköna områden. Exempelvis ligger Oderljunga skolan idylliskt i skogsbrynet i Oderljunga.

Grundskolor i Perstorp. 

I Svalövs kommun finns sex kommunala och två fristående grundskolor, Montessori och Blicher. Skolorna i Svalöv kan uppvisa allmänt goda studieresultat och de erbjuder en god och nära kontakt mellan personal och elever. Här är det också nära till naturen, delvis vackert trolska omgivningar och Söderåsens många möjligheter till uteaktiviteter.

Grundskolor i Svalöv.

I Åstorp finns sju kommunala och två fristående grundskolor. Åstorps skolor erbjuder varierande och utvecklande undervisningsmetoder i trivsamma skolmiljöer. Kommunens natursköna läge tas tillvara även i skolundervisningen och här finns ett skolbibliotek som prisats med utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

Grundskolor i Åstorp.

I Ängelholms kommun finns 12 kommunala grundskolorna och en fristående grundskola. I Ängelholms skolor bedrivs ett ständigt kvalitetsarbete för barns och elevers utveckling och lärande. I nationella jämförelser har Ängelholms kommun flertalet gånger uppmärksammats för sina insatser och goda resultat i verksamheterna, senast 2018 när man kom på 21:e plats i Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun.

Grundskolor i Ängelholm. 

I Örkelljunga kommuns finns sju kommunala och en fristående grundskola. Örkelljungas skolor erbjuder lugna och kreativa miljöer med utvecklande undervisningsmetoder. Samtliga skolor har välutrustade skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Grundskolor i Örkelljunga.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close