Förskola

Familjer och förskola är en viktig del av Familjen Helsingborg. Runtom i vår region finns förskolor i alla format, såväl kommunala som fristående. Många av förskolorna utmärker sig genom stor personaltäthet, närhet till natur och allmänt hög kvalitet.

I Bjuvs kommun och dess tre tätorter finns sammanlagt 19 förskolor med olika profilområden, varav tre är fristående. Bland de fristående finns en Montessoriskola, en uteförskola och ett personalkooperativ där verksamheten sker utifrån Friluftsfrämjandets pedagogik som integreras med läroplanen.

Förskolor i Bjuv.

Hitta den som ligger bäst för dig

I Båstads kommun finns totalt nio kommunala förskolor, två öppna förskolor, två dagbarnvårdare och tre fristående förskolor utspridda över hela Bjärehalvön. Bland de fristående finns en Montessoriskola och ett föräldrakooperativ. Här är barngrupperna små och öppethållandet anpassas till barnens behov  och föräldrarnas arbetstider.

Förskolor i Båstad.

I Höganäs kommun finns totalt sexton kommunala förskolor, varav sex ligger i centralorten och tio i byarna. Det finns även elva fristående förskolor, varav nio ligger i byarna och två i centralorten. Bland de fristående finns tre Montessoriförskolor och två förskolor som är anslutna till Friluftsfrämjandets utomhuspedagogiska I Ur och Skur – koncept.

Förskolor i Höganäs kommun. 

I Klippans kommun finns åtta kommunala förskolor och sex fristående. Här finns förskolor som ligger i omedelbar närhet till Hembygdsparken, bibliotek och flyget. Vissa har stor fokus på miljö och utevistelse och många lägger extra tyngd på barnens språkliga och sociala utveckling.

Förskolor i Klippan. 

Hitta den som ligger bäst för dig.

I Perstorps kommun finns sex små förskolor, vilket innebär att ingen har långt till en förskola. Vilken förskola du än väljer, kan du vara säker på att dina barn har det tryggt och bra. Det är små barngrupper vilket gör att vi leker och lär i lagom proportioner. Den vackra naturen runtomkring tas tillvara så mycket det går.

Förskolor i Perstorp.

I Svalövs kommun finns sex kommunala och fyra fristående förskolor, varav en naturförskola och en Montessoriförskola. I Svalövs centralort ligger exempelvis den kommunövergripande språkförskolan Skattkammaren.

Förskolor i Svalöv.

I Åstorps kommun finns 19 förskolor, varav två är fristående. Här genomsyrar hållbarhet många av förskolornas verksamhet. Ett stort antal är exempelvis anslutna till Grön Flagg-nätverket. Grön Flagg ger barn förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Det innebär också att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet. – samtidigt som man jobbar mot mål i läroplaner.

Förskolor i Åstorp.

I Ängelholms kommun finns 27 kommunala och 13 fristående förskolor fördelade över åtta geografiskt indelade rektorsområden. Det finns även en stor variation av tematiska profiler och inriktningar.

Förskolor i Ängelholm.

I Örkelljunga kommun finns åtta kommunala och en fristående förskola som håller hög kvalitet i en naturnära miljö. Kommunen kan garantera plats för ditt barn inom tre månader. Här är barngrupperna små och personaltätheten stor.

Förskolor i Örkelljunga.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close