Landsbygdsutveckling

Vill du förverkliga projekt som berör landsbygsutveckling och söker finansiering? Det finns flera olika EU-program, organisationer och myndigheter som arbetar aktivt genom olika typer av insatser.

Länsstyrelsen i Skåne samordnar stödet till landsbygdsutveckling i vår region. Läs mer på länsstyrelsens webbplats för att skapa dig en bild av möjligheterna för just ditt projekt.

Skånska landsbygdsprogrammet

Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt.

Behöver du inspiration?

Läs mer om andra leaderprojekt via Leader nordvästra Skåne med Öresund  eller sök i Jordbruksverkets e-tjänst för mer specifik information om landsbygdsprojekt.

Leader – möjliggör fantastiska projekt

Leader är en metod som gör det möjligt för invånare och företag att tillsammans arbeta med offentliga sektorn för utveckling av landsbygden. Tanken är låta lokal kunskap och lokalt engagemang vara bärande grundstenar i landsbygdsutvecklingen.

Leader nordvästra Skåne med Öresund jobbar mot en vision. ”Leader nordvästra Skåne med Öresund är år 2020 föregångaren att visa hur en nära lokalt förankrad produktion av råvaror, tjänster och idéer hos människor kan samverka och samtidigt vara miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbara.”

Leader nordvästra Skåne med Öresund omfattar Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljungas kommuner samt Öresund. Leader arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs – och fiskerifonden, Europeiska regional utvecklingsfonden samt Europeiska Socialfonden.

Strategin arbetar med fyra fonder; Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs – och fiskerifonden, Europeiska regional utvecklingsfonden samt Europeiska Socialfonden.

Kontakt

Leader nordvästra Skåne med Öresund
Storgatan 15
286 37 Örkelljunga

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close