Högre utbildning och kompetens

I Familjen Helsingborg finns högre utbildning och kompetens på alla nivåer och inom de flesta yrkesgrupperna. Tillgång till relevant utbildning, kompetens och arbetskraft är nyckelfaktorer för ett framgångsrikt näringsliv. Därför arbetar vi i Familjen Helsingborg för utbildning med företagens behov i fokus.

Campus Helsingborg, en del av Lunds Universitet, erbjuder drygt 30 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå, men även stort antal fristående kurser. Forskning bedrivs inom olika områden tillsammans med fakulteterna i Lund och här blandas Lunds Universitets gamla anor med tvärvetenskapligt fokus och den dynamiska andan som präglar regionen. Målet är att främja högre utbildning och kompetens.

YH Collection

För att matcha behovet på arbetsmarknaden och ha kompetent arbetskraft åt regionens företag, finns många eftergymnasiala Yrkeshögskolor med program som utbildar allt från kockar till lantmätare och biogastekniker. Under YH Collection har man samlat alla Yrkeshögskolsutbildningar som finns inom regionen. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i näringslivet drivs utbildningarna i nära samarbete med företag och organisationer. Företagen är aktiva när det gäller planering och genomförande av utbildningarna genom att delta i projekt, vara föreläsare eller erbjuda praktik.

I en region där logistik är en av de avgörande faktorerna för fortsatt utveckling är det självklart att kunna erbjuda flera Yrkeshögskoleutbildningar inom just logistik. Bland dessa finns bland annat  programmen för järnvägstekniker, trafikflygare och kart- och mätningsteknik. Utbildningarna inom YH Collection är CSN-berättigade.

Samverkansmöjligheter inom högre utbildning och kompetens för dig som företagare

I Familjen Helsingborg finns stora möjligheter till samarbeten och kunskapsutbyten mellan universitet och näringslivet. Näringslivsavdelningen i Helsingborgs stad är din slussfunktion. Avdelningen har koll på vad som händer på Campus Helsingborg, forskning  i regionen och nya utbildningar som startas på universitetet och yrkeshögskolan. Vi känner väl till regionens näringsliv och jobbar med allt från inkubatorer till e-handel och logistikfrågor. Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close