Högre utbildning och kompetent arbetskraft

I Familjen Helsingborg finns högre utbildning och kompetens på alla nivåer och inom de flesta yrkesgrupperna. Tillgång till relevant utbildning, kompetens och arbetskraft är nyckelfaktorer för ett framgångsrikt näringsliv. Därför arbetar vi i Familjen Helsingborg för utbildning med företagens behov i fokus.

Campus Helsingborg, en del av Lunds Universitet, erbjuder drygt 30 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå, men även stort antal fristående kurser. Forskning bedrivs inom olika områden tillsammans med fakulteterna i Lund och här blandas Lunds Universitets gamla anor med tvärvetenskapligt fokus och den dynamiska andan som präglar regionen. Målet är att främja högre utbildning och kompetens.

YH-acceleratorn – en satsning i Familjen Helsingborg

Sedan den första februari 2020 finns det ett pilotprojekt i form av en delregional YH-accelerator som ska påskynda företagens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. I nuläget finns det YH-utbildningar i fem av Familjen Helsingborgs elva kommuner. Här finns en stor potential att uppvakta fler branscher och företag att engagera sig i YH-utbildningar för att säkerställa en effektivare kompetensförsörjning.

Företag, utbildningsanordnare och invånare är de grupper som har störst nytta av YH-acceleratorn. Företagen får tillgång till en effektiv form av kompetensförsörjning och YH-anordnare får stöd i att hitta förankrade kompetensbehov och företag som vill samverka kring utbildningsinsatser. För invånaren kommer det att finnas ett större utbud av YH-utbildningar att ta del av inom Familjen Helsingborg.

YH-collection

Yrkeshögskola är en mycket framgångsrik utbildningsform som ofta leder direkt till sysselsättning på arbetsmarknaden. Inom yrkeshögskolan finns totalt 15 utbildningsområden där den studerande kan välja mellan hundratals olika yrken i hela landet och de flesta branscher är representerade. YH-utbildningarna är skräddarsydda utifrån näringslivets behov. I nordvästra Skåne finns samtliga utbildningsanordnare representerade i YH-collection, ett nätverk som verkar för att stärka YH-utbildningars roll i regionen.
Du som företagare kan engagera dig i utbildningarnas ledningsgrupper och vara med och påverka utbildningarnas direkta innehåll. Näringslivet har också möjlighet att bidra till och initiera att nya utbildningar skapas utifrån det kompetensbehov som finns i regionen.

Samverkansmöjligheter inom högre utbildning och kompetens för dig som företagare

I Familjen Helsingborg finns stora möjligheter till samarbeten och kunskapsutbyten mellan universitetet, yrkeshögskolor och näringslivet. Näringslivs- och destinationsutveckling i Helsingborgs stad är din slussfunktion. Avdelningen har koll på vad som händer på Campus Helsingborg, YH-acceleratorn, forskning i regionen och nya utbildningar som startas på universitetet och yrkeshögskolan. Vi känner väl till regionens näringsliv och jobbar med allt från inkubatorer till e-handel och logistikfrågor. Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information och samarbetsmöjligheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?